Program Emisie

LUNI

01:00 – 07:00   Non Stop Manele
07:00 – 10:00   Non Stop Manele
10:00 – 13:00   Non Stop Manele
13:00 – 16:00   Non Stop Manele
16:00 – 17:00   Non Stop Manele
17:00 – 19:00   Non Stop Manele
19:00 – 20:00   Non Stop Manele
20:00 – 23:00   Non Stop Manele
23:00 – 01:00   PROGRAM MUZICA LENTA

MARȚI

01:00 – 07:00   Non Stop Manele
07:00 – 10:00   Non Stop Manele
10:00 – 13:00   Non Stop Manele
13:00 – 16:00   Non Stop Manele
16:00 – 17:00   Non Stop Manele
17:00 – 19:00   Non Stop Manele
19:00 – 20:00   Non Stop Manele
20:00 – 23:00   Non Stop Manele
23:00 – 01:00   PROGRAM MUZICA LENTA

MIERCURI

01:00 – 07:00   Non Stop Manele
07:00 – 10:00   Non Stop Manele
10:00 – 13:00   Non Stop Manele
13:00 – 16:00   Non Stop Manele
16:00 – 17:00   Non Stop Manele
17:00 – 19:00   Non Stop Manele
19:00 – 20:00   Non Stop Manele
20:00 – 23:00   Non Stop Manele
23:00 – 01:00   PROGRAM MUZICA LENTA

JOI

01:00 – 07:00   Non Stop Manele
07:00 – 10:00   Non Stop Manele
10:00 – 13:00   Non Stop Manele
13:00 – 16:00   Non Stop Manele
16:00 – 17:00   Non Stop Manele
17:00 – 19:00   Non Stop Manele
19:00 – 20:00   Non Stop Manele
20:00 – 23:00   Non Stop Manele
23:00 – 01:00   PROGRAM MUZICA LENTA

VINERI

01:00 – 07:00   Non Stop Manele
07:00 – 10:00   Non Stop Manele
10:00 – 13:00   Non Stop Manele
13:00 – 16:00   Non Stop Manele
16:00 – 17:00   Non Stop Manele
17:00 – 19:00   Non Stop Manele
19:00 – 20:00   Non Stop Manele
20:00 – 23:00   Non Stop Manele
23:00 – 01:00   PROGRAM MUZICA LENTA

SÂMBĂTĂ

01:00 – 09:00   Non Stop Manele
09:00 – 12:00   Non Stop Manele
12:00 – 14:00  LIVE cu PRO-EUGEN (Mesaje live)
14:00 – 18:00 Weekend Music
18:00 – 20:00   Weekend Music
20:00 – 23:00   Weekend Music
23:00 – 01:00   PROGRAM MUZICA LENTA

DUMINICĂ

00:00 – 09:00   Non Stop Manele
09:00 – 12:00   Non Stop Manele
12:00 – 14:00   LIVE cu PRO-EUGEN (Mesaje live)
14:00 – 19:00   Weekend Music
19:00 – 20:00   Weekend Music
20:00 – 23:00   Non Stop Manele
23:00 – 01:00   PROGRAM MUZICA LENTA